Su Jok

Su Jok är en vidareutveck-ling av den traditionella kinesiska akupunkturen.
Su Jok har också likheter med zonterapi. I Su Jok kan man behandla med bland annat nålar, värme, ljus och magneter.

Är det effektivt?

Det finns flera kliniska studier som visar att Su Jok är en effektiv behand-lingsform för en lång rad sjukdomar.
I flera länder är det främst läkare som arbetar med Su Jok.

Hur går en behandling till?

Terapeuten inleder med att ställa frågor om klien-tens symptom och sjuk-domshistoria för att kom-ma fram till en så effektiv behandling som möjligt.
Därefter inleds behandlin-gen som kan bestå av tryck på punkter, värme- behandling, nålar eller ljus.
Genom att klienten stimu-lerar punkterna, mellan behandlingar uppnås snabbare resultat.

Gör det ont?

När man hittar exakt rätt punkt smärtar det till, men det går snabbt över. Nålarna är mindre än de som används vid vanlig akupunktur.

Vad kan man behandla?

Man får ofta bra resultat vid exempelvis:
•    Allergier
•    Ont i ryggen
•    Huvudvärk
•    Migrän
•    Muskelspänningar
•    Matsmältningsbesvär

Boka tidDet går förstås också bra att ringa eller e-posta oss för att boka tid!