Torrblodsanalys

Man tar ett blodprov genom ett stick i fingret (kapillärblod). Några bloddroppar appliceras på ett objektglas och får torka, det tar några minuter. När blodet möter luften sker en koagulationsprocess i 12 steg som är beroende av olika näringsämnen (vitaminer, mineraler och proteiner) och kemiska reaktioner. Resultatet speglar olika funktioner hos kroppens organ och näringsbalansen.

Det torkade blodprovet analyseras i mikroskop där man kan avläsa olika tecken. Här är några vanligt förekommande tecken man kan utläsa:

  • Blodtoxicitet. Om levern inte klarar av att rena blodet blir det mörka områden i bloddroppen.
Toxicitet
  • Försurning. När kroppen läcker ut kalcium i blodet uppstår ett typiskt mänster. Det kan visa på  översyrlig-het eller magnesiumbrist. Det kan i sin tur leda till värk, nedsatt njurfunktion, benskörhet, ate-roskleros och andra problem.
Kalciumläckage
  • Fria radikaler. Är det för mycket fria radikaler påverkar det kroppen negativt, det leder till att cellerna åld-ras snabbare och sjukdomar  lättare kan upp-komma. Är nivå för låg kan det vara ett tecken på nedsatt ämnesomsättning.
  • Stressprickar. Stressprickarna bildas av stresshormonet kortisol i blodet. Både för mycket och för lite stressprickar kan vara ett tecken på en obalans.
  • Försvagad färgbindning. Man ser en stor andel bleka eller grå blodkroppar, det orsakas av att järn inte binds i tillräcklig omfattning. Det kan bero på järnbrist, men vanligare är att det är vitamin B12 eller folsyra som saknas. B12 och folsyra behövs för att järnet ska bindas till de röda blodkropparna.

Försvagad färgbindning

När man analyserar det samlade resultatet av alla tecken kan man komma fram till exempelvis:

  • Störningar i matsmältning och näringsupptag
  • Problem med kroppen utrensningsfunktioner.
  • Obalanser mellan vissa näringsämnen och brister.
  • För hög eller för låg ämnesomsättning.

Vetenskaplig bakgrund

Metoden med torrblodsanalys (Dry Blood Cell Analysis, DBA) forskades fram i Europa under 1920-talet av tyska nobelpristagaren Dr. Enderlein. Han upptäckte ett samband mellan störningar i olika kroppsfunktioner och tecken som visade sig i torkat blod.
Dessa störningar har senare visat sig ha ett samband med blodets koagulation (stelningsprocess). Därför är det mer vetenskapligt korrekt att kallas metoden för  koagulationsfaktoranalys.
När blodet möter luften sker en process i 12 steg som är beroende av olika närings-ämnen (vitaminer, mineraler och proteiner) och kemiska reaktioner. Detta speglar olika funktioner hos kroppens organ och näringsbalansen.
Senare har metoden vidareutvecklats av fler framstående forskare. I dag används metoden i Nordamerika, Europa, Australien, Nya Zealand och Asien både av naturmedicinare och inom skolmedicinen.
Det är ett etablerat instrument att avläsa näringsbalansen och olika kroppsfunktioner.

Pris

Priset för den första torrblodsanalysen är 600 kr. Efter en tid gör man vid behov en uppföljning, den kostar 500 kr.

Boka tidDet går förstås också bra att ringa eller e-posta oss för att boka tid!