Bioresonans med Vector

Bioresonans ger oss mycket stora möjligheter att finna orsaker till arbetsamma symptom. När vi finner orsaker har vi också möjligheten att behandla för en permanent förbättring.

Bioresonans är att kommunicera

Bioresonans är en teknik att kommunicera mellan den biologiska kroppen och ett avancerat mätinstrument. Med instrumentet kan vi söka och detektera det som belastar kroppens vävnader och funktioner. Likt tekniken i magnetröntgen och möjligheterna med ultraljud, som också bygger på att mäta frekvenser och energi. Förekommer det belastning kan inte kroppen fungera korrekt och vi känner antagligen av symptom.

Den utrustning vi använder på Bagarmossens Friskvård heter Vector.

Att söka efter orsaker

Med Vector söker vi bland annat belastning av mikroorganismer. Det kan vara bakterier, parasiter, mögel eller svamp. Finns dessa i kroppen stör det cellernas funktioner och det kommer att visa sig som symptom.

Det är inte alltid att orsaken sitter där det känns. Med Vector har vi möjligheten att söka vidare i kroppens funktioner och organ för att finna de belastningar som behöver avlägsnas för att permanent förbättring skall kunna ske.

Vid analys med Vector utgår vi från organ. Vi markerar de organ vi vill analysera och får efter någon minut grafiska svar enligt bild du ser här.

Dessa bilder är markerade med belastningspunkter. Dessa visar grafiskt om och var belastning finns. Vid djupare analys ser vi vad belastningen består i.

Exempel: Halskotor

Cervikal-spinal.JPGDe numrerade punkterna visar var belastning sitter och hur stor belastning är. I detta fall är det halskotorna.

1, underfunktion
2, optimal funktion
3, bra funktion 
4 & 5, belastning finns
6, allvarlig belastning finns

Vid den fördjupande analysen kan vi tydligare se vad belastningen består i och har då möjligheten att vidta rätt åtgärder.

Boka tid

 

 

 

 

Lever och galla

Bild av lever med belastning. Personen upplever själv besvär med gallan, särskilt vid intag av fet mat. Vid analys indikerade Vector funktionell störning och sten i gallblåsan.

 

Lever-3.JPG

Före och efter behandling

Vi kan tydligt se resultat av behandling med före- och efterbild. I detta fall spinaler från ryggraden. 

Spinal_1.JPG Spinal_2-2.JPG

 

Vid djupare analys

Vid djupgående analys får vi mer information vad som belastar organ och funktioner. Vi ser till exempel om nerver sitter i kläm. Vi ser om benvävnad försvagats.

Vi ser också om det finns belastning av mikroorganismer. Finns det så stör det funktioner och det kan leda till allvarliga besvär.

När vi konstaterar belastningar söker vi orsaker och vad vi kan föreslår för åtgärder för att ha möjligheten att nå en förbättring.

Boka tid

Du kan även kontakta oss per telefon eller e-post för att boka tid.