Frekvensterapi, F-scan

Vad är frekvensterapi?

Frekvensterapi bygger på att allt levande har en egen specifik frekvens, en resonansfrekvens, och det är detta som gör det möjligt att hitta t. ex. en viss parasit och att sedan behandla densamma.

Denna behandlingsform är baserad på välkända forsknings- och behandlingsresultat av bland andra R.R. Rife och Dr. H.R. Clark. Enligt Hulda Clark så är orsaken till våra sjukdomar bland annat att kroppen är belastad av mögel, bakterier, virus, parasiter, maskar och tungmetaller.

 

F-Scan3 är en elektronisk apparat som sänder svaga elektriska impulser genom kroppen.

F-Scan3:s mycket exakta frekvenser med dess specifika vågformer mäter och behandlar mögel, bakterier, virus, parasiter, maskar och tungmetaller. Frekvenserna stimulerar och stärker också kroppens immunsystem och kan även förbättra funktionen hos kroppens organ.

Analysen kostar 800 kr och tar drygt en timme. 

Behandling kan sedan ske på olika vis:

  • På plats med F-scan 3 (800 kr/timme, vanligen tar ett behandlingsprogram en timme).
  • Hemma med hjälp av en apparat som kan hyras för 1 250 kr/månad. Obegränsat antal behandlingar. Program för flera familjemedlemmar kan läggas in i samma apparat.
  • Med hjälp av örter och andra näringstillskott.

Bok tid för frekvensterapi på telefon 0708-18 24 57