Övrigt

Lycka minskar risken för hjärtsjukdomar

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Genom att betona det positiva som händer i livet kan man leva längre. De som är lyckliga och nöjda med livet utvecklar väsentligt färre hjärtsjukdomar. Skillnaden är så stor (13% minskad risk för kranskärlssjukdomar) att forskarna ser terapeutiska möjligheter, särskilt för de som har ökad risk att drabbas av hjärtsjukdomar på grund av kost och livsstil. Forskarna från Harvard School of Public Health undersökte graden av lycka hos 8 000 brittiska statstjänstemän genom att fråga om hur nöjda de var med sina arbeten, familjeliv, sexliv och sig själva.

Källa
European Heart Journal, 2011; doi: 10.1093/eurheartj/ehr203

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2011/06/29/eurheartj.ehr203.abstract


Insulinresistens och depression

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

I en finsk studie som omfattade 1008 personer såg man att ett tydligt samband mellan insulinresistens, ett förstadie till diabetes typ 2, och depression.

Källa
British Medical Journal 330 : 17 doi: 10.1136/bmj.38313.513310.F71, 16 december 2004
http://www.bmj.com/content/330/7481/17.full

Kognitiv beteendeterapi mot depression

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Trots svåra biverkningar är den gängse behandlingen mot depressionen fortfarande olika typer av läkemedel. Olika studier har visat att till exempel motion och B-vitaminer kan ha en nog så god effekt.

En studie vid universitetet i Toronto som omfattade 30 personer med depression visar att även kognitiv beteendeterapi är bra.

När de undersökte patienterna med datortomografi visade det sig att de som fått kognitiv beteendeterapi hade en väsentligt ökad blodcirkulation och aktivitet i hippocampusområdet i hjärnan.

Källa: Archives of General Psychiatry, 2003; 61: 34-41

Självhjälp mot fibromyalgi

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

I en studie som omfattade 84 fibromyalgipatienter fick hälften genomgå ett självhjälpsprogram som innefattade simning, enkla övningar, avslappning och kostförändringar. Den andra hälften fick ordinär läkemedelsbehandling.

Det visade sig att den grupp som gjorde självhjälpsprogrammet var mindre trötta, deprimerade och oroliga samt upplevde större vitalitet. Den andra gruppen visade inga förändringar.

Källa Annals of Rheumatic Disease, 2004; 63: 290-6

Passiv rökning skadar tänderna

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

En undersökning som genomfördes på 3 531 barn mellan 4 och 11 års ålder visade att de som hade nikotinrester i blodet också hade 53 % fler lagningar i tänderna. Man beräknar att 27% av hålen i tänderna hos barn beror på passiv rökning.

Källa: Journal of the American Medical Association, 2003; 289: 1258-64.