Fetter

Omega 3 kan skydda barn mot allergier

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Genom att dagligen ge fiskolja till spädbarn kan man minska risken för att de utvecklar allergier enligt en studie som publicerats i tidskriften Clinical and Exprimental Allergy.

I studien deltog 420 barn som mellan 0 och 6 månaders ålder fick antingen fiskolja eller placebo. Fiskoljan bestod av 280 mg DHA och 110 mg EPA. De som fick fiskoljan hade efter studiens slut markant lägre allergisk respons mot mjölkprotein och kvalster.

Källa:
Clinical and Experimental Allergy
Volume 42, Number 8, Pages 1206-1216, doi: 10.1111/j.1365-2222.2012.04031.x
“Fish oil supplementation in early infancy modulates developing infant immune responses”

Omega 3 minskar artärstelhet

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Genom en genomgång av 10 studier som publicerats om effekterna av omega 3 på blodkärlen drog forskare från Australien slutsatsen att det finns vetenskapligt stöd för att omega 3 minskar artärstelhet.

Artästelhet kan bland annat leda till förhöjt blodtryck och ökar risken för hjärtinfarkt.

Källa
British Journal of Nutrition
http://www.nutraingredients.com/Product-Categories/Nutritional-lipids-and-oils/Omega-3-scientifically-supported-to-reduce-blood-vessel-stiffness/?c=1FYZP%2F4DB6xBdPh30Cm6aw%3D%3D&utm_source=Newsletter_Product&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2BProduct

Omega 3 lindrar ångest

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Ett dagligt tillskott av 2,5 gram omega 3 lindrar ångest med omkring 20% enligt en studie från Ohio State Univerity. Dessutom syntes en tydlig minskning av inflammationsmarkörer hos de som tog tillskottet under 12 veckor.

Studien var en placebokontrollerad dubbelblindstudie där man hade rekryterat 68 studenter som delades in i två grupper. Studenter fick antingen placebo eller en kapsel med 2085 mg EPA (eicosapentaenoic acid) och 348 mg DHA (docosahexanoic acid). Resultatet visade en minskning med 14% av proinflammatirosika interleukin 6 (IL-6) och 20% minskning av ångestsymptom hos de som fick omega 3.

Källa:
Brain, Behavior, and Immunity, Published online ahead of print, doi:10.1016/j.bbi.2011.07.229
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159111004685

 

Fettsyran CLA lindrar astma

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Ett dagligt tillskott av 4,5 gram CLA (Konjungerad linolsyra) minskar hyperreaktioner i luftvägarna enligt en studie som omfattade 28 överviktiga personer med lindriga astmatiska besvär. I studien såg man en minskning av adipokine, ett cytokin som produceras i fettvävnad och som är inflammationsalstrande. Effekten blev både en lindring av astmatiska besvär och viktnedgång.

CLA är en fettsyra som finns bland annat i nötkött (speciellt om korna får äta gräs istället för kraftfoder) och i feta mjölkprodukter.

Källa

Clinical & Experimental Allergy
July 2010, Volume 40, Pages 1071-1078
“Conjugated linoleic acid improves airway hyper-reactivity in overweight mild asthmatics”

http://www.nutraingredients-usa.com/Research/CLA-may-ease-airways-for-asthmatics-Cognis