Fibrer

Vattenlösliga fibrer minskar bukfetma

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

I en studie som sträckte sig över fem år såg man att för varje 10 gram ökat intag av vattenlösliga fibrer minskade mängden bukfetma med 3,7 procent. Bukfetma, fett som sitter kring de inre organen anses som farligare än ytligt fett som sitter under huden eftersom det ökar risken för bland annat diabetes typ 2, högt blodtryck och insulinresistens.

Vattenlösliga fibrer finns framför allt i frukt och grönsaker och i vissa frön, speciellt havre. Däremot innehåller fullkorn till största delen olösliga fibrer.

Källa
Obesity
“Lifestyle Factors and 5-Year Abdominal Fat Accumulation in a Minority Cohort: The IRAS Family Study”
http://www.nutraingredients.com/Research/Soluble-fibre-may-cut-levels-of-belly-fat-Study/?c=1FYZP%2F4DB6wo6RwkL3VTVg%3D%3D&utm_source=newsletter_weekly&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2BWeekly

Fibrer bra mot IBS

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

En studie visar att vattenlösliga fibrer är bra för de som lider av IBS (Irritable Bowel Syndrome).

De försökspersoner i studien som fick vattenlösiga fibrer (psyllium) fick markant minskade symptom.

Studien leddes av Dr C Bijkerk från University Medical Center Utrecht, och omfattade 275 IBS-patienter mellan 18 och 65 år. De delades slumpmässigt in i tre grupper. En grupp fick  10 gram lösliga fibrer (psyllium) per dag, en grupp fick 10 g ickelösliga fibrer (kli) och den tredje gruppen fick 10 g placebo (rismjöl) per dag.

Källa

British Medical Journal
2009; Volume 339:b3154, Published 27 August 2009

http://www.nutraingredients.com/Product-Categories/Fibres-and-carbohydrates/Soluble-fibre-may-benefit-IBS-sufferers-Study/?utm_source=Newsletter_Product&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2BProduct