Konventionell vård

Statiner leder till artärstelhet hos diabetiker

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Statiner (läkemedel som sätts in för at sänka kolesterol) leder till ökad artärstelhet hos personer med diabetes typ 2 (åldersdiabetes). Ökad artärstelhet är en allvarligare riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar såspm hjärtinfarkt och stroke än höga kolesterolvärden.

Källa:
Diabetes Care. 2012 Aug 8. Progression of Vascular Calcification Is Increased With Statin Use in the Veterans Affairs Diabetes Trial (VADT)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22875226

Kontrollera artärstelhet

Intensiv barnvaccinering ökar dödligheten

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

De länder som har de mest intensiva barnvaccinprogrammen (t ex USA, Italien, Grekland och Storbritanien) är barnadödligheten större än i länder där man ger färre barnvacciner (t ex Sverige och Japan).  Värst är det i USA där man ger 26 vacciner till barnen och har en barnadödlighet på 6/1000 födda barn. I Sverige ger man 12 vacciner och har en barnadödlighet på 3/1000 födda barn

Källa
Human and Experimental Toxicology, 2011; doi: 10.1177/0960327111407644

Antidepressiva läkemedel ökar risken för återfall

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Personer som tar antidepressiva läkemedel löper dubbelt så stor risk att få ett återfall i sjukdomen jämfört med de som inte tagit läkemedel enligt en rapport från McMaster University. Författarna till rapporten har studerat ett antal studier där effekten av antidepressiva läkemedel jämförs med placebo på grupper med allvarlig depression.

Forskarna tror att läkemedlen påverkar hjärnans självreglerande process att hantera depression och att den överkompenserar när läkemedelsbehandlingen avslutas, vilket triggar igång en andra period av depression.
Depression kan vara en naturlig och välgörande process när hjärnan arbetar med att hantera stress eller förluster, sammanfattar forskarna.

Källa
Frontiers in Psychology, 2011; 2; doi: 10.3389/fpsyg.2011.00159

Lågt kolesterol kopplat till depression

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

En undersökning av 30 000 personer som genomfördes i Nederländerna visar att det finns en länk mellan låga kolesterolnivåer och depression.

De jämförde förekomsten av symptom på depression, ilska, fientlighet och impulsivitet med kolesterolnivåerna och fann ett tydligt samband mellan kroniskt låga kolesterolnivåer och depression. Man misstänker att resultatet beror på att kolesterol kan påverka serotoninmetabolismen.

Källa
Psychosomatic Medicine 2000;62