Motion mot njursvikt

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

När en person har kronisk njursvikt kan njurarna inte utsöndra slaggprodukter, reglera salt-vattenbalansen och syra-basbalansen samt insöndra hormoner lika bra. Vid kronisk njursvikt blir man alltmer trött och arbestförmågran försämras efter hand.

Med regelbunden fysisk träning, som påbörjas  innan tillståndet kräver dialys, kan nedgången förhindras och patienten kan bibehålla en normal fysisk arbetsförmåga, muskelfunktion och funktionell kapacitet. Patienter med kronisk njursvikt har samma förmåga som jämnåriga friska personer att förbättra sin fysiska arbetsförmåga, muskelfunktion och fysiska kapacitet.

Källa:

http://www.svenskidrottsmedicin.se/fyss/artiklar/njur.html